ul. Polska 21, 81-334 Gdynia,   tel.+4858 6207096,   fax +4858 6210212
Sąd Rejonowy w Gdańsku – XVI Wydział Gospodarczy
KRS-0000127063 NIP: 586-010-28-43
Kapitał Zakładowy: 68500 złotych.


STRONA GŁÓWNA

WITAMY NA WITRYNIE FIRMY SHIPCONTROL SP. Z O.O.

Firma Shipcontrol powstała w roku 1963 jako Przedsiębiorstwo Państwowe, a od roku 1991, po przekształceniu w spółkę, działa jako firma prywatna.

W chwili obecnej Shipcontrol jest jedną z największych firm rzeczoznawczo - kontrolnych działających na terenie portów w Gdyni i Gdańsku.

W ofercie Shipcontrol znajdują się różnorodne usługi kontroli ilości i jakości, dotyczące wszystkich towarów występujących w obrocie portowo-morskim.

Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie naszym klientom pewności co do stanu i ilości ładunków znajdujących się pod kontrolą Shipcontrol.

Powered by Agencja VSP