ul. Polska 21, 81-334 Gdynia,   tel.+4858 6207096,   fax +4858 6210212
Sąd Rejonowy w Gdańsku – XVI Wydział Gospodarczy
KRS-0000127063 NIP: 586-010-28-43
Kapitał Zakładowy: 68500 złotych.


ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Kluczowe atrybuty usług kontrolnych wykonywanych przez Shipcontrol
Sp. z o.o.
to:

 1. Bezstronność i niezależność
  • Udziałowcami Shipcontrol Sp. z o.o. są osoby prywatne.
  • Przedmiotem działalności Shipcontrol Sp. z o.o. jest wyłącznie rzeczoznawstwo i kontrola ładunków w obrocie krajowym i międzynarodowym.
  • Kapitałowo nie jesteśmy powiązani z żadną inną firmą.
  • Działalność swoją opieramy przede wszystkim na długoletnich i doświadczonych pracownikach

 2. Pewność, niezawodność, profesjonalizm i doświadczenie:
  • Doświadczenie firmy pozwala na dostosowanie usług kontrolnych do potrzeb jej klientów.
  • Zatrudnienie wysoko wykwalifikowanej załogi i nieustanne podnoszenie jej kwalifikacji
  • W długoletniej praktyce Shipcontrol wypracowała niezawodne systemy kontroli większości ładunków w obrocie międzynarodowym
  • Wszystkie kontrole odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa, normami krajowymi i międzynarodowymi, ogólnie przyjętymi zwyczajami w handlu i transporcie międzynarodowym - zależnie od potrzeb klienta
  • Gwarantujemy odzwierciedlenie stanu faktycznego w wynikach naszych kontroli na dany moment i w miejscu kontroli

 3. Poufność i dyskrecja:
  • Lojalność wobec naszych klientów jest stawiana jako nadrzędna reguła, co oznacza, że gwarantujemy, iż zachowana zostanie w tajemnicy wszelka informacja handlowa, niezbędna do wykonania naszych zleceń.
  • Wyniki kontroli nie są udostępniane nikomu poza dyspozycją zleceniodawcy

 4. Szybkość
  • Prawie każde zlecenie jest realizowane bezzwłocznie, wyniki kontroli są przekazywane klientom na bieżąco
  • Ostateczny efekt kontroli - raport z kontroli - jest przygotowywany niezwłocznie po zakończeniu kontroli
  • Kontrola jest prowadzona w taki sposób, by nie utrudniać przeładunków

 5. Możliwość osiągnięcia korzyści ekonomicznych:
  • w Eksporcie
   • zapobieganie reklamacjom ilościowym i jakościowym
   • ograniczenie ryzyka wystąpienia szkód transportowych
   • ograniczenie ryzyka pomieszania partii ładunkowych
   • zwiększenie pewności dotyczącej prawidłowego przeładunku i transportu
    ułatwienie prawidłowego i sprawnego wyładunku
   • ułatwienia w wystawianiu prawidłowej dokumentacji przewozowej (nieocenione w finansowaniu eksportu)

  • w Imporcie
   • pomoc w ułożeniu najefektywniejszego logistycznie wyładunku i składowania
   • ograniczenie skutków zamieszania partii ładunkowych
   • asysta przy prawidłowym zagospodarowaniu towaru uszkodzonego
   • umożliwienie przeprowadzenia skutecznych procedur reklamacyjnych
   • znacznie ułatwienia w planowaniu sprzedaży, dostaw i dystrybucji
   • ułatwienie sprawnej odprawy celnej ładunków
   • umożliwienie przeprowadzenia rozliczeń uwzględniających faktyczny stan, ilość i jakość towaru - w momencie przejęcia odpowiedzialności/ gestii transportowej

 

Powered by Agencja VSP