ul. Polska 21, 81-334 Gdynia,   tel.+4858 6207096,   fax +4858 6210212
Sąd Rejonowy w Gdańsku – XVI Wydział Gospodarczy
KRS-0000127063 NIP: 586-010-28-43
Kapitał Zakładowy: 68500 złotych.


KONTAKT

Shipcontrol Sp. z o.o.
Biuro Główne:
ul. Polska 21
81-334 Gdynia
tel. +48586207096
fax. +48586210212
e-mail: info@shipcontrol.com.pl

Kontakt:
Prezes Bogdan Obszarski
Wice Prezes Piotr Obszarski: e-mail: piotr@shipcontrol.com.pl

Dział Dokumentacyjno - Handlowy:
Tel. +4858 6203607
e-mail: handlowy@shipcontrol.com.pl

Biuro Portowe - Gdynia:
Ul. Polska 21
81-334 Gdynia
Tel +4858 6274901/ 6206032
e-mail: gdynia@shipcontrol.com.pl

Biuro Portowe - Gdańsk- Gdański Terminal Kontenerowy
Ul. Chodackiego 33
80-555 Gdańsk
tel/fax +48 583436822
e-mail: shipcontrol@portgdansk.pl

Biuro Portowe - Bałtycki Terminal Kontenerowy w Gdyni
Ul. Kwiatkowskiego 60
81-156 Gdynia
tel. 00 48 58 621 34 61
fax. 00 48 58 661 75 11
e-mail: baza@shipcontrol.com.pl

Powered by Agencja VSP